Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Zarządzenia Dyrektora
PDF (78 KB)

ZARZĄDZENIE ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2010-2011Data dodania: 2010-12-20 13:50:21
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (60 KB)

ZARZĄDZENIE INWENTARYZACJAData dodania: 2010-12-20 13:52:43
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (78 KB)

ZARZĄDZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEData dodania: 2011-03-11 13:09:23
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (361 KB)

ZARZĄDZENIE WPROWADZENIE  KONTROLI  ZARZĄDCZEJData dodania: 2011-03-11 13:10:23
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (239 KB)

ZARZĄDZENIE WPROWADZENIE "PROCEDURY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM"Data dodania: 2011-03-11 13:11:04
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (254 KB)

ZARZĄDZENIE POWOŁANIE ZESPOŁU DS. ZARZĄDZANIA RYZYKIEMData dodania: 2011-03-11 13:11:50
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (68 KB)

ZARZĄDZENIE REGULAMIN STOŁÓWKIData dodania: 2011-03-11 13:15:42
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (92 KB)

ZARZĄDZENIE POWOŁANIE ZESPOŁÓW DS. PLANOWANIA I KOORDYNOWANIA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJData dodania: 2011-09-14 10:06:16
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (275 KB)

ZARZĄDZENIE POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCHData dodania: 2011-09-14 10:15:55
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (279 KB)

ZARZĄDZENIE INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHData dodania: 2011-09-14 10:21:10
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (69 KB)

ZARZĄDZENIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY KWARTALNEJ PRACOWNIKOM ADMINISTRACJI I OBSŁUGIData dodania: 2011-09-14 14:13:45
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (70 KB)

ZARZĄDZENIE SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2011/2012Data dodania: 2011-09-14 14:40:01
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (71 KB)

ZARZĄDZENIE ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PODZIAŁU ŚRODKÓW NA DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELIData dodania: 2011-09-14 15:50:50
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (72 KB)

ZARZĄDZENIE ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PODZIAŁU ŚRODKÓW NA DOSKONALENIE NAUCZTCIELIData dodania: 2011-10-09 19:47:21
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (115 KB)

ZARZĄDZENIE ANEKS NR 11 DO REGULAMINU PRACYData dodania: 2011-10-09 19:49:25
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (144 KB)

ZARZĄDZENIE W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH 2011-2012Data dodania: 2011-10-09 19:51:16
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (124 KB)

ZARZĄDZENIE SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NA ROK SZKOLNY 2011-2012Data dodania: 2011-10-09 19:52:45
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (139 KB)

ZARZĄDZENIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKÓW DO WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI, KRYTERIÓW DO NAGRODY DYREKTORA ORAZ KRYTERIÓW WYBORU KANDYDATÓW DO NAGRODY PREZYDENTAData dodania: 2011-10-09 19:55:16
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (117 KB)

ZARZĄDZENIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2011-2012Data dodania: 2011-10-09 19:57:07
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (126 KB)

ZARZĄDZENIE ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2011-2012Data dodania: 2011-10-09 19:58:30
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (119 KB)

Zarządzenie Aneks nr 1-2012 do Regulaminu FFŚSData dodania: 2012-10-02 13:24:46
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (115 KB)

Zarządzenie Anekws nr 12 do Regulaminu PracyData dodania: 2012-10-02 13:26:21
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (168 KB)

Zarządzenie powołanie zespołu powypadkowegoData dodania: 2012-10-02 13:27:13
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (118 KB)

Zarządzenie Szkolny Zestaw Podręczników 2012-2013Data dodania: 2012-10-02 13:28:23
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (116 KB)

Zarządzenie Instrukcja postepowania z pieczęciami służbowymi i pieczątkamiData dodania: 2012-10-02 13:29:31
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (141 KB)

Zarządzenie czynności organizacyjne w roku szkolnym 2012-2013Data dodania: 2012-10-02 13:30:29
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (117 KB)

Zarządzenie Szkolny Zestaw Programów 2012-2013Data dodania: 2012-10-02 13:31:20
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (119 KB)

Zarządzenie Plan Nadzoru Pedagogicznego 2012-2013Data dodania: 2012-10-02 13:32:14
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (126 KB)

Zarządzenie Organizacja Roku Szkolnego 2012-2013Data dodania: 2012-10-02 13:41:21
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (119 KB)

Zarządzenie Regulamin szatni szkolnejData dodania: 2013-01-03 10:34:06
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (115 KB)

Zarządzenie Aneks nr 12 do Regulaminu PracyData dodania: 2013-01-03 10:34:49
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (165 KB)

Zarzadzenie Powołanie zespołu powypadkowegoData dodania: 2013-10-29 15:18:16
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (257 KB)


Data dodania: 2013-10-29 15:20:03
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (117 KB)


Data dodania: 2013-10-29 15:32:23
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (199 KB)


Data dodania: 2013-10-29 15:35:00
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (131 KB)


Data dodania: 2013-10-29 15:39:19
Autor: Mirosława Ćwięczek


DOC (38 KB)

Zarządzenie Szkolny Zestaw Podręczników 2013-2014Data dodania: 2013-12-30 21:17:29
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (307 KB)

Zarządzenie w sprawach organizacyjnych roku szkolnego 2013-2014Data dodania: 2013-12-30 21:19:06
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (168 KB)

Zarządzenie Powołanie Szkolnego Zespołu PowypadkowegoData dodania: 2013-12-30 21:20:41
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (117 KB)

Zarządzenie Szkolny Zestaw Programów 2013-2014Data dodania: 2013-12-30 21:22:09
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (167 KB)

Zarządzenie wprowadzenie Regulaminu przyznawania nauczycielom nagród PrezydentaData dodania: 2013-12-30 21:23:59
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (123 KB)

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Planu Nadzoru Pedagogicznego 2013-2014Data dodania: 2013-12-30 21:25:38
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (128 KB)

Zarządzenie w sprawie  organizacji roku szkolnego 2013-2014Data dodania: 2014-03-05 12:39:23
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (118 KB)

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowania dokształcania i doskonalenia nauczycieliData dodania: 2014-03-05 12:41:55
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (118 KB)

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Aneksu  nr 15 do Regulaminu PracyData dodania: 2014-03-05 13:29:18
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (205 KB)

Zarządzenie Powołanie Komisji RekrutacyjnejData dodania: 2014-04-03 12:37:07
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (127 KB)

ZARZĄDZENIE REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHData dodania: 2014-10-16 13:40:18
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (117 KB)

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2014-2015Data dodania: 2014-10-16 13:46:44
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (309 KB)

ZARZĄDZNIE W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH ROKU SZKOLNEGO 204-2015Data dodania: 2014-10-16 13:48:04
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (118 KB)

ZARZĄDZENIE SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW 2014-2015Data dodania: 2014-10-16 13:49:08
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (126 KB)

ZARZĄDZENIE ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2014-2015Data dodania: 2014-10-16 13:50:17
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (124 KB)

ZARZĄDZENIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2014-2015Data dodania: 2014-10-16 13:55:14
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (297 KB)

Zarzadzenie Powołanie komisji rekrutacyjnej na stanowisko księgowyData dodania: 2014-10-24
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (115 KB)

ZARZĄDZENIE ANEKS NR 16 DO REGULAMINU PRACYData dodania: 2014-11-02
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (117 KB)

Zarządzenie Aneks nr 1 do Instrukcji InwentaryzacyjnejData dodania: 12-11-2014 11:12:02
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (111 KB)

zarządzenie Powołanie zespołu do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majatkuData dodania: 2014-11-17 10:12:05
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (109 KB)

Zarządzenie Aneks nr 1 do Polityki RachunkowościData dodania: 2014-12-14 14:10:58
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (110 KB)

Zarządzenie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń SocjalnychData dodania: 2015-02-17 14:12:55
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (105 KB)

Zarządzenie Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2015-2016Data dodania: 2015-02-27 14:18:30
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (207 KB)

Zarzadzenie Powolanie Komisji Rekrutacyjnej na rok szkolny 2015-2016Data dodania: 2015-03-31 11:25:21
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (297 KB)

Zarządzenie Procedura dopuszczania do użytku programów nauczania i podręcznikówData dodania: 2015-06-30 09:12:34
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (117 KB)

Zarządzenie Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2015-2016Data dodania: 2015-06-30 13:12:26
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (308 KB)

Zarządzenie w sprawach organizacyjnych roku szkolnego 2015-2016Data dodania: 2015-09-02 08:23:12
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (118 KB)

Zarządzenie Szkolny Zestaw Programów Nauczania 2015-2016Data dodania: 2015-09-02 10:11:34
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (118 KB)

Zarzadzenie Aneks nr 17 do Regulaminu PracyData dodania: 2015-09-02 12:13:03
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (126 KB)

Zarządzenie Organizacja roku szkolnego 2015-2016Data dodania: 2015-10-01 13:12:41
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (125 KB)

Zarządzenie Plan Nadzoru Pedagogicznego 2015-2016Data dodania: 2015-10-01 13:20:33
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (171 KB)

Zarządzenie - Procedury zwalniania uczniów z realizacji zajęć lekcyjnychData dodania: 2015-11-12 11:19:31
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (58 KB)

Zarządzenie - zarządzanie systemem bezpieczeńswa informacji.....Data dodania: 2015-11-20 09:10:15
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (110 KB)

Zarządzenie - Aneks nr 2 do Polityki Rachunkowości G-1Data dodania: 2015-11-20 09:11:45
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (124 KB)

Zarządzenie - Regulamin określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wnagrodzenia nauczycieliData dodania: 2015-12-15 13:42:12
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (105 KB)

Zarządzenie - Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2016-2017Data dodania: 2016-02-15 12:27:18
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (207 KB)

Zarzadzenie - powołanie Komisji Rekrutacyjnej na rok szkolny 2016-2017Data dodania: 2016-03-15 14:25:02
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (137 KB)

Zarządzenie - Podział środków na doskonalenie nauczycieli 2016Data dodania: 2016-06-02 11:43:04
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (117 KB)

zarządzenie - Szkolny Zestaw Podręczników na rok 2016/2017Data dodania: 2016-06-17 13:17:02
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (120 KB)

zarządzenie - Regulamin Pracy 2016Data dodania: 2016-07-10 14:09:20
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (118 KB)

zarządzenie - Szkolny Zestaw Programów 2016/2017Data dodania: 2016-07-10 14:12:45
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (150 KB)

zarządzenie - sprawy organizacyjne roku szkolnego 2016/2017Data dodania: 2016-09-05 08:13:20
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (200 KB)

zarządzenie - wprowadzenie dziennika elektronicznegoData dodania: 2016-09-05 15:05:10
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (125 KB)

zarządzenie - Plan Nadzoru Pedagogicznego 2016-2017Data dodania: 2016-10-13 11:50:39
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (129 KB)

zarządzenie - Organizacja roku szkolnego 2016-2017Data dodania: 2016-10-13 11:51:32
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (123 KB)

zarządzenie - Aneks nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 2016Data dodania: 2016-10-13 12:30:54
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (116 KB)

ZARZADZENIE ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PRACYData dodania: 2016-12-12 15:11:19
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (294 KB)

ZARZĄDZENIE POWOŁANIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA STANOWISKO SAMODZIELNY REFERENTData dodania: 2016-12-12 15:02:52
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (136 KB)

ZARZĄDZENIE PRZEPROWADZENIE INWENTARYZACJI AKTYWÓW I PASYWÓW NA DZIEŃ 31.12.2016 R.Data dodania: 2016-12-12 15:09:19
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (121 KB)


Data dodania: 2017-01-05 10:30:51
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (360 KB)

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE ZMIANY "POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA" I "PROCEDURY KONTROLI DOSTĘPU"Data dodania: 2017-01-05 13:24:10
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (312 KB)

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE UCHYLENIA ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I WPROWADZENIA INSTRUKCJI OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH ORAZ INSTRUKCJI INWENTARYZACYJNEJData dodania: 2017-01-05 14:38:08
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (124 KB)

ZARZĄDZENIE WPROWADZAJĄCE PROCEDURĘ ANTYMOBBINGOWĄData dodania: 2017-01-31 10:11:19
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (129 KB)

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE WPROWADZENIA KRYTERIÓW PRZY DOBORZE PRACOWNIKÓW DO ROZWIAZANIA UMÓW O PRACĘ...Data dodania: 2017-02-22 14:13:05
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (125 KB)

ZARZADZENIE W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU SPOSOBU PODZIAŁU ŚRODKÓW NA DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELIData dodania: 2017-02-22 15:45:24
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (116 KB)

ZARZĄDZENIE WPROWADZENIE ANEKSU NR 2 DO REGULAMINU PRACYData dodania: 2017-03-27 11:52:28
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (120 KB)

ZARZĄDZENIE WPROWADZAJĄCE REGULAMIN STOŁÓWKIData dodania: 2017-03-27 12:54:04
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (118 KB)

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINU SAMODZIELNEGO REFERENTAData dodania: 2017-03-27 13:16:03
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (130 KB)

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE ZAPEWNIENIA OKULARÓW KORYGUJĄCYCH WZROK PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM NA STANOWISKACH PRACY WYPOSAZONYCH W MONITORY EKRANOWEData dodania: 2017-03-27 14:12:27
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (444 KB)

ZARZADZENIE W SPRAWIE WPROWADZENIA PROCEDURY ZARZADZANIA RYZYKIEM W BEZPIECZEŃSTWIE INFORMACJI ORAZ ZMIANY PROCEDURY ZARZADZANIA RYZYKIEM I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWAData dodania: 2017-04-12 15:02:05
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (205 KB)

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ 2017-2018Data dodania: 2017-04-24 12:55:39
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (165 KB)

ZARZĄDZENIE - REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCHData dodania: 2017-04-24 13:01:43
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (120 KB)

ZARZĄDZENIE - REGULAMIN STOŁÓWKIData dodania: 2017-06-10 14:56:00
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (120 KB)

ZARZĄDZENIE  - ANEKS NR 1 DO REGULAMINU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCHData dodania: 2017-06-10 14:59:08
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (349 KB)

ZARZĄDZENIE - INWENTARYZACJA ZDAWCZO - ODBIORCZAData dodania: 2017-07-31 10:15:11
Autor: Mirosława Ćwięczek