Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Mienie placówki

  Rok zakończenia budowy szkoły 1902

Powierzchnia gruntu 6127 m2

Powierzchnia zabudowy 997,9 m2

Powierzchnia użytkowa 3269,2

Teren ogrodzony, wyposażony w instalację alarmową oraz całodobowy monitoring wizyjny z rejestracją.

Szkoła posiada wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią o powierzchni 1063 m2.

Sale lekcyjne wyposażone są w sprzęt komputerowy i projektory, a jedna sala w tablicę interaktywną.

 

Mienie placówki:

Wartość na dzień 31-12-2010 r.

Budynki i budowle:                           2086100,29 zł.

Urządzenia techniczne i maszyny:          23914,00 zł.

Inne srodki trwałe:                               7800,00 zł.

Pozostałe mienie o wartości do 3500zł.: 361813,00 zł.

Razem:                                               2479627,29 zł.


Data dodania: 2020-05-05 09:52:06
Autor: Dorota Bensz