Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

Petycja w sprawie wycinki drzew.

nr sprawy:
SP09.053.1.2021

data złożenia: 
3.01.2021r.

Przedmiot sprawy:
https://www.petycjeonline.com/uratujmy_100-letnie_topole_czarne_przed_wycinka

Przewidywany termin załatwienia: 
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie do: 02.04.2021r.

Przebieg postępowania:
Rozpatrzona.

Sposób załatwienia petycji:
Odpowiedź w załączniku