Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Mienie placówki

Data dodania: 2019-05-06 14:43:55
Autor: Dorota Bensz


PDF (3 986 KB)

Sprawozdanie finansowe placówki za rok 2018


  Rok zakończenia budowy szkoły 1902

Powierzchnia gruntu 6127 m2

Powierzchnia zabudowy 997,9 m2

Powierzchnia użytkowa 3269,2

Teren ogrodzony, wyposażony w instalację alarmową oraz całodobowy monitoring wizyjny z rejestracją.

Szkoła posiada wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią o powierzchni 1063 m2.

Sale lekcyjne wyposażone są w sprzęt komputerowy i projektory, a jedna sala w tablicę interaktywną.

 

Mienie placówki:

Wartość na dzień 31-12-2010 r.

Budynki i budowle:                           2086100,29 zł.

Urządzenia techniczne i maszyny:          23914,00 zł.

Inne srodki trwałe:                               7800,00 zł.

Pozostałe mienie o wartości do 3500zł.: 361813,00 zł.

Razem:                                               2479627,29 zł.


Data dodania: 2011-09-14 09:52:06
Autor: Mirosława Ćwięczek