Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Regulaminy
PDF (186 KB)

REGULAMIN ZFŚSData dodania: 2010-12-20 14:15:20
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (110 KB)

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJData dodania: 2010-12-20 14:16:58
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (397 KB)

REGULAMIN RADY RODZICÓWData dodania: 2010-12-20 14:38:48
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (57 KB)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKAData dodania: 2010-12-20 14:40:13
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (49 KB)

REGULAMIN STOŁÓWKIData dodania: 2010-12-20 16:01:51
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (255 KB)

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY KWARTALNEJ PRACOWNIKOM ADMINISTRACJI I OBSŁUGIData dodania: 2011-09-14 15:42:36
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (193 KB)

Aneks nr 1 do Regulaminu podziału srodków na doskonalenie zawodowe nauczycieliData dodania: 2011-09-14 16:05:16
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (216 KB)

Regulamin okreslający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieliData dodania: 2011-09-14 16:09:02
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (261 KB)

Regulamin ustalający kryteria i tryb przyznawania nagrody dyrektora szkoły dla nauczycieliData dodania: 2011-09-14 16:12:08
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (236 KB)

Aneks nr 1 do Regulaminu ZFŚSData dodania: 2012-10-02 13:47:54
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (238 KB)

Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi  i pieczątkami służbowymiData dodania: 2012-10-02 14:23:31
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (112 KB)

Regulamin szatni szkolnejData dodania: 2013-01-03 10:37:14
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (231 KB)

Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2013-2014Data dodania: 2013-03-01 13:45:09
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (294 KB)

Regilamin dofinansowania w sprawie zwrotu kosztów na zakup okularów korygujących wzrok dla obsługujących monitory ekranoweData dodania: 2014-04-03 13:12:50
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (139 KB)

Regulamin przyznawania  nauczycielom nagrody  Prezydenta Miasta Data dodania: 2014-04-03 13:23:02
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (150 KB)

Regulamin dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieliData dodania: 2014-04-03 13:27:54
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (285 KB)

Regulamin ZFŚS Data dodania: 2014-04-03 13:32:55
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (125 KB)

Aneks nr 1 do ZFŚSData dodania: 2014-04-03 14:40:16
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (139 KB)

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2014-2015Data dodania: 2014-04-30
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (539 KB)

Procedury bezpieczeństwa ucznia w szkoleData dodania: 2014-09-20 14:12:10
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (460 KB)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych od 2015 r.Data dodania: 2015-02-20 13:44:11
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (460 KB)

Regulamin ZFŚS od  2015 r.Data dodania: 2015-02-17 14:20:09
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (263 KB)

Regulamin rekrutacji na rok szolny 2015-2016Data dodania: 2015-02-27 14:21:29
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (346 KB)

Procedura zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnychData dodania: 2015-11-15 08:54:31
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (226 KB)

Regulamin okreslajacy wysokość dodatków nauczycielomData dodania: 2015-12-18 11:24:10
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (341 KB)

Regulamin rekrutacji 2016-2017Data dodania: 2016-03-10 13:29:32
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (773 KB)

Regulamin rekrutacji do klasy mistrzostwa sportowego o profilu siatkówka dziewczątData dodania: 2016-03-10 13:25:40
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (438 KB)

Regulamin rekrutacji do klasy mistrzostwa sportowego o profilu koszykówka chlopcówData dodania: 2016-03-10 13:30:57
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (390 KB)

Regulamin rekrutacji do klasy sportowej  dwudysyplinowej o profilu lekkoatletykaData dodania: 2016-03-10 13:42:32
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (418 KB)

Regulamin rekrutacji do klasy sportowej dwudyscyplinowej o profilu judoData dodania: 2016-03-10 13:52:02
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (450 KB)

Regulamin Pracy 2016Data dodania: 2016-08-03 09:01:35
Autor: Mirosława Ćwięczek


PDF (128 KB)

REGULAMIN STOŁÓWKI 2017Data dodania: 2017-05-25 12:21:07
Autor: Mirosława Ćwięczek